Dương Huỳnh

Dương Huỳnh

Dương Huỳnh

DH – KHỬ MÙI – VI SINH XỬ LÝ MÙI HÔI

DH – KHỬ MÙI – VI SINH XỬ LÝ MÙI HÔI

Các quá trình phân hủy chất hữu cơ thường phát sinh ra mùi hôi khó chịu như: phân hủy rác thải, phân thải, nước thải… Vi sinh xử lý mùi hôi DH – KHỬ MÙI là sản phẩm chứa quần thể vi sinh vật dạng lỏng, giúp ngăn chặn và kiểm soát các phản ứng sinh học gây mùi, phát sinh từ quá trình phân hủy chất hữu cơ ở hệ thống xử lý nước thải, bãi rác, khu tập kết rác thải hữu cơ, trang trại chăn nuôi…
Gọi điện SMS Chỉ Đường