Nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải

Nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải

Nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải

Nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải Thủy Sản Caces
- Dự án: Nuôi cấy vi sinh HTXLNT Thủy Sản Cà Mau. - Quy mô: 800 m3/ngày đêm
  • Chi tiết
  • Bình luận
Gọi điện SMS Chỉ Đường