Công Ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

Công Ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

Công Ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

DỊCH VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Các yếu tố môi trường - năng lượng luôn mở đầu các chương trình tiêu điểm của xã hội, điều này sẽ luôn là mối quan tâm hàng đầu trong hiện tại và tương lai. Để giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín môi trường, quản lý rủi ro và tăng hiệu quả kinh doanh, Dương Huỳnh cung cấp các dịch vụ liên quan các quy định về môi trường, thử nghiệm các nền mẫu hơn hết, đó còn là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để phát triển một nền kinh tế bền vững và thân thiện.

 

 

Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh là đơn vị cung cấp các dịch vụ lấy mẫu, kiểm tra, thử nghiệm mẫu nước, không khí, khí thải, bùn, đất được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Chứng nhận Vimcerts 241… chất lượng phục vụ đảm bảo uy tín chính xác và chất lượng.

Các bài khác
Gọi điện SMS Chỉ Đường