Lập Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ

Lập Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ

Lập Báo Cáo Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ

LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  • LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 2285
  • Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động đo đạc, giám sát chất lượng môi trường của doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp....đã đi vào hoạt động nhằm đưa ra biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời. Trong đó, tần suất, vị trí và thông số quan trắc được qui định theo nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 0911 703 069 để tư vấn và báo giá.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ THEO THÔNG TƯ 43/2015/TT-BTNMT VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG.

 

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp đều có tác động trực tiếp đến môi trường đất, nước, không khí...Vì vậy, để nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và có chương trình quản lý biện pháp khắc phục môi trường của từng doanh nghiệp, các đơn vị cần thực hiện quan trắc môi trường theo quy định và báo cáo định kỳ cho cơ quan chức năng theo định của pháp luật hiện hành.

 

Vậy báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

- Là một hình thức đánh giá tác động môi trường ngắn hạng và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Mục đích của hoạt động này là theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá được những nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường của mỗi đơn vị, từ đó, đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời và thích hợp.

- Việc đánh giá khách quan nguồn thải từ nước thải, khí thải, chất thải rắn bằng cách đo đạc, quan trắc chất lượng mẫu nước thải, mẫu khí thải và tra cứu đánh giá mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

Và báo cáo quan trắc môi trường chính là tổng hợp kết quả của quá trình này.

 

Nội dung của Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ?

- Được thực hiện theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 19/09/2015 Về Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

 

Căn cứ pháp lý?

- Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 19/09/2015 Về Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Một số hình ảnh thực tế về hoạt động quan trắc môi trường của chúng tôi:

 

   

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Gọi điện SMS Chỉ Đường