Lập hồ sơ môi trường

Lập hồ sơ môi trường

Lập hồ sơ môi trường

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1963
  • Thực chất, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là loại hồ sơ pháp lý mà chủ cơ sở, chủ doanh nghiệp cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước khi đã đi vào hoạt động mà chưa có xác nhận của cơ quan chức năng về Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường. Để tìm hiểu thêm về loại hồ sơ này, vui lòng liên hệ 0911 703 069 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Trước khi tìm hiểu về các bước thực hiện, cần hiểu rõ: Đề Án Bảo Vệ Môi Trường là gì?

Đề án bảo vệ môi trường có 2 loại: Đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Khái niệm chung, đây là loại hồ sơ pháp lý mà chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện để theo dõi diễn biến của môi trường tại khu vực dự án, đồng thời đánh giá tác động của nguồn ô nhiễm phát thải từ dự án có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và con người. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục những ô nhiễm tác động đến môi trường. Báo cáo này phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Có giá trị xuyên suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 

Trường hợp lập lại Đề án bảo vệ môi trường khi Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoăc thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường nhưng không có một trong các văn bản như trên .

 

 

Đối tượng cần lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường?

* Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Là cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, nghị định 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau đây: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ Môi trường, Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

 

> Các loại hồ sơ cần thiết để thực hiện Đề Án Bảo Vệ Môi Trường: Quy định tại điều 11, chương III, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

* Đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

Là cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 

Các bước thực hiện Đề Án Bảo Vệ Môi Trường:

1. Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án, hiện trạng KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.

2. Xác định nguồn gây ô nhiễm tại dự án: Nước thải, Khí thải, Rác thải, Tiếng ồn,... các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động dự án.

3. Tiếng hành thu thập mẫu nước thải, khí thải, không khí xung quanh, chất thải rắn...phân tích tại phòng thí nghiệm.

4. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường hiện tại do dự án phát thải ra bên ngoài.

5. Xây dựng biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường 

6. Đề xuất các biện pháp, công trình xử lý, khắc phục tác động ô nhiễm của dự án đến môi trường

7. Xây dựng và phát triển các chương trình giám sát môi trường định kỳ.

8. Tổng hợp các văn bản pháp lý trình cơ quan chức năng phê duyệt.

9. Lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường.

10. Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

 

 

Sản phẩm cùng loại

Gọi điện SMS Chỉ Đường