Công Ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

Công Ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

Công Ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động. Đối chiếu so với mức yêu cầu và từ đó có biện pháp xử lí kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức. Nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp. 

 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô, ngành nghề hoạt động có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lí định kì ít nhất 1 năm 1 lần.

Việc quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động quản lí môi trường lao động của người lao động. Phát hiện những yếu tố nguy cơ gây hại để cải thiện điều kiện làm việc. Trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra còn thu thập, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường trong lao động tại nơi làm việc, làm căn cứ đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe. Phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Không những giúp người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động.

1. Các văn bản yêu cầu của luật về quan trắc môi trường lao động.

  • Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 06/06/2011 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp”.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

     2.  Giới thiệu dịch vụ quan trắc môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động hay đo kiểm môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Các hoạt động dịch vụ đo kiểm môi trường thực hiện tại Môi trường Dương Huỳnh:

  • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió);
  • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn chung, tiếng ồn theo dải tần, vận tốc rung đứng hoặc ngang, rung chuyển theo dải tần, tia X, bức xạ tử ngoại, điện từ trường, phóng xạ…);
  • Đo đạc các loại bụi: bụi toàn phần, bụi hô hấp – PM10, bụi hô hấp – PM2,5, bụi Amiang (Xác định hàm lượng, phân loại), bụi kim loại: Bụi chì, sắt, mangan,nikel, đồng, kẽm);
  • Lấy mẫu và phân tích các khí: NOx, SOx, CO, CO2, HCl, O2, O3, H2S...;
  • Lấy mẫu và đo đạc các dung môi hữu cơ: hóa chất bảo vệ thực vật, hợp chất hữu cơ bay hơi - VOCs, các hợp chất phenol, acetylen, formaldehyt, xăng, các dung môi hữu cơ...;
  • Lấy mẫu và đo đạc các hơi acid, bazo: HCl, H2SO4, Cl2, HCN, HF, NaOH, NH4Cl, ....;
  • Đo đạc các yếu tố tâm sinh lý và Ecgomomy: Đánh giá Ecgonomy: Vị trí lao động, tư thế lao động; Đánh giá gáng nặng thần kinh, tâm lý: phản xạ thị - vận động, trí nhớ,...;
  • Đo đạc và đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp: Yếu tố vi sinh vật, Yếu tố gây dị ứng mẫn cảm, Dung môi, Yếu tố gây ung thư.

2. Quản lí, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo mẫu 04 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và được lập thành 2 bản: 1 bản gửi cơ sở lao động đã kí hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động và 1 bản lưu lại tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường bên chúng tôi.

Thời gian lưu giữ kết quả quan trắc môi trường lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Nơi nào cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động ?

Môi trường Dương Huỳnh là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực Quan trắc môi trường lao độngLập hồ sơ vệ sinh lao động

 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH

528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 84 00 85 - 0949 82 52 62

 

Gọi điện SMS Chỉ Đường